کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Then I have your le...
ساعت ۱٢:٥٩ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳۱ 
The Count of Monte Cristo (Classics Illustrated, #3)"Then I have your leave, sir?" "Yes, if you have nothing more to say to me." "Nothing." "Captain Leclere did not, before he died, give you a letter for me?"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"سپس من را ترک ، سر خود را؟"

"بله ، اگر شما چیزی بیشتر برای گفتن به من."

"هیچ چیز".

"کاپیتان Leclere بود ، نه قبل از او ، به شما نامه را برای من فوت کرد؟"

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم