کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"No, sir; I have all...
ساعت ۸:٢۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
The Count of Monte Cristo"No, sir; I have all my pay to take--nearly three months' wages." "You are a careful fellow, Edmond."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"نه ، آقا ؛ به من بدهید تمام مبلغ را به من -- نزدیک به سه ماه دستمزد' ".

"شما شخص دقیق ، ادموند".

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم