کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"She is not my mistr...
ساعت ۱:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۳٠ 
The Count of Monte Cristo"She is not my mistress," replied the young sailor, gravely; "she is my betrothed." "Sometimes one and the same thing," said Morrel, with a smile.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"او یار من نیست ،" پاسخ داد : ملوان جوان ، بشدت ؛ "است که وی به من
نامزد ".

"برخی اوقات برای یک و همین ، گفت :" Morrel ، با لبخند.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم