کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"That proves, at lea...
ساعت ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٩ 
The Count of Monte Cristo (Penguin Readers, Level 3)"That proves, at least, that he has wanted for nothing during your absence." Dantes smiled. "My father is proud, sir, and if he had not a meal left, I doubt if he would have asked anything from anyone, except from Heaven."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"این نشان میدهد ، حداقل ، که او را برای هیچ چیزی در خواست شما
فقدان. "

Dantes لبخند زد. "پدرم افتخار ، سر است و اگر او غذا نمی
سمت چپ ، من تردید دارم اگر او را سئوال کرده اند همه چیز از هر کسی ، به جز از
بهشت است. "

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم