کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Right, Dantes, quite right. I always knew you were a good son."
ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦ 
"Right, Dantes, quite right. I always knew you were a good son.""And," inquired Dantes, with some hesitation, "do you know how my father

is?"گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
R.J. موریس نشان میدهد که چگونه خانواده های طبقه متوسط به سر بردم و مشکلات اقتصادی اوایل انگلستان صنعتی را از طریق سؤال از surmounted بخواهد ، مقالات خانوادگی ، قباله ملک ، حساب و کتاب نامه ها از دوره. او استدلال میکند که این خانواده ها بودند اساسا "شبکه" خانواده ها ایجاد شده و تأیید شده توسط "هدیه" شبکه های کالاهای مادی ، امور مالی ، خدمات و پشتیبانی -- با اموال بسیار در مرکز استراتژی های خود را طبقه متوسط خانواده است.
نوشته : فرد هاروی Harrington

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم