کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Then you have nothing more to do here?"
ساعت ٧:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٦ 

"Then you have nothing more to do here?""No--everything is all right now.""Then you can come and dine with me?"


گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
R.J. موریس نشان میدهد که چگونه خانواده های طبقه متوسط به سر بردم و مشکلات اقتصادی اوایل انگلستان صنعتی را از طریق سؤال از surmounted بخواهد ، مقالات خانوادگی ، قباله ملک ، حساب و کتاب نامه ها از دوره. او استدلال میکند که این خانواده ها بودند اساسا "شبکه" خانواده ها ایجاد شده و تأیید شده توسط "هدیه" شبکه های کالاهای مادی ، امور مالی ، خدمات و پشتیبانی -- با اموال بسیار در مرکز استراتژی های خود را طبقه متوسط خانواده است.
نوشته : یوجین Byrne

کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم