کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Yes, most satisfact...
ساعت ٦:٥٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢۱ 
The Count of Monte Cristo  Volume 2"Yes, most satisfactory, my dear Danglars." "Well, so much the better," said the supercargo; "for it is not pleasant to think that a comrade has not done his duty."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"بله ، رضایت بخش ترین ، عزیز من Danglars".

"خوب ، بسیار بهتر است ، گفت :" supercargo ؛ "برای آن است خوشایند نیست
به فکر می کنم که رفیق است وظیفه خود را انجام نداده است ".


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم