کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"And you spoke to hi...
ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
The Count of Monte Cristo"And you spoke to him?" "Why, it was he who spoke to me, sir," said Dantes, with a smile. "And what did he say to you?"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"و شما را به او صحبت کرد؟"

"چرا ، از آن او بود که سخن گفت به من ، آقا ، گفت :" Dantes ، با لبخند.

"و چه او به شما می گویم؟"