کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Very well, as far a...
ساعت ۱۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٢٠ 
Classics Illustrated #8: The Count of Monte Cristo (Classics Illustrated Graphic Novels)"Very well, as far as I could judge from the sight of him." "You saw the emperor, then?" "He entered the marshal's apartment while I was there."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"خوب ، تا آنجا که من می تواند قاضی را از چشم از او."

"شما را دیدم امپراتور ، سپس؟"

"او وارد آپارتمان مارشال's در حالی که من وجود داشته است. "