کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

A cloud passed over ...
ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
A cloud passed over Danglars' brow. "Your pardon, M. Morrel," said Dantes, approaching, "the vessel now rides at anchor, and I am at your service. You hailed me, I think?"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
ابر گذشت بیش از ابرو Danglars '. "عفو شما ، M. Morrel ، گفت :"
Dantes ، نزدیک به ، "گردش سواره در حال حاضر در کشتی لنگر را بنویسید ، و من در خود هستم
خدمات. من شما را مورد ستایش قرار داد ، من فکر می کنم؟ "


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم