کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Except your signatu...
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 

"Except your signature and your partner's, M. Morrel." "And why should he not have this?" asked the owner; "he is young, it is true, but he seems to me a thorough seaman, and of full experience."

گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"جز امضای شما و شریک زندگی تان را ، M. Morrel".

"و چرا باید از او نیست این را؟" خواسته مالک ؛ "او جوان است ، آن است
درست است ، اما او احتمالا به من جاشو کامل به نظر می رسد ، و پر از تجربه ".


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم