کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Dantes," said the s...
ساعت ٥:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٦ 
"Dantes," said the shipowner, turning towards the young man, "come this way!" "In a moment, sir," answered Dantes, "and I'm with you." Then calling to the crew, he said--"Let go!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"Dantes ، گفت :" shipowner ، عطف به سمت مرد جوانی ، "می آید
راه! "

"در یک لحظه ، آقا ،" پاسخ داده Dantes ، "و من با شما هستم." سپس فراخوانی به
خدمه او گفت : -- "بگذارید برود!"


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم