کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"No, sir, he died of...
ساعت ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٥ 
Dominoes: The Count of Monte Cristo: Level Three"He died." "Fell into the sea?" "No, sir, he died of brain-fever in dreadful agony." Then turning to the crew, he said, "Bear a hand there, to take in sail!"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"او درگذشت."

"در دریا سقوط کرد؟"

"بله ، آقا ، فوت کرد مغز او از تب در عذاب وحشتناک". سپس عطف به
خدمه ، او گفت ، "خرس دست وجود دارد ، در بادبان را!"


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم