کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Ah, is it you, Dant...
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٤ 
Alexandre Dumas' The Count Of Monte Cristo: An Adaptation for the Stage"Ah, is it you, Dantes?" cried the man in the skiff. "What's the matter? and why have you such an air of sadness aboard?"
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"ه است ، آن را به شما ، Dantes؟" مرد در قایق رانی کردن گریه. "چه مهم است؟
و به همین دلیل که شما چنین هوای غم روی؟ "