کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

As usual, a pilot pu...
ساعت ۱:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱۸ 
As usual, a pilot put off immediately, and rounding the Chateau d'If,
got on board the vessel between Cape Morgion and Rion island.


ادامه دارد...
کلمات کلیدی: کتاب ، داستان ، ادبیات ، اینگلیسی