کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"Well, I believe, my...
ساعت ۱٠:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠ 
The Count of Monte Cristo"Well, I believe, my dear Edmond, though I have not seen him lately." "Yes, he likes to keep himself shut up in his little room."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"خب ، من اعتقاد دارم ، عزیز من ادموند ، گرچه من او را به تازگی دیده نشده."

"بله ، او دوست دارد خودش را نگه دارید در اتاق کوچک خود را تعطیل".