کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

"I really must ask y...
ساعت ٦:٤٧ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠ 
The Count of Monte Cristo"I really must ask you to excuse me, M. Morrel. My first visit is due to my father, though I am not the less grateful for the honor you have done me."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
"من واقعا باید به شما عذر مرا بخواهد ، M. Morrel. اولین سفر من است به علت
پدر من ، اگر چه من نمی شکرگزار کمتر برای شما انجام داده اند افتخار
به من ".