کنت مونت کریستو

کنت مونت کریستو

Danglars turned very...
ساعت ٢:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/٧ 
The Count of Monte CristoDanglars turned very red. "I was passing close to the door of the captain's cabin, which was half open, and I saw him give the packet and letter to Dantes."
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
Danglars تبدیل بسیار قرمز است.

"من در گذشت نزدیک به درب کابین کاپیتان ، که نصف شد
باز ، و من تو را دیدم او را بسته و نامه ای به Dantes ".